Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu towarów jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia i rozpatrzenia reklamacji bądź też odstąpienia od umowy. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przysługujących uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z zawartą umową sprzedaży i będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania

Zwroty

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy:

  • poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w formie pisemnej, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14 lub na adres poczty elektronicznej: biuro@mpm.net.pl
  • zwrócić towar w nienaruszonym stanie wraz z dowodem zakupu w ciągu 14 dni

Wzór formularza odstąpienia od umowy (POBIERZ-PDF). Klient wysyła zwracany towar na swój koszt. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.

Reklamacje

Reklamacje należy złożyć do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: MPM Paweł Klusek, 27-200 Starachowice, ul. Bajana 14.
Reklamacja powinna zawierać: uzupełniony formularz reklamacyjny, dowód zakupu (faktura VAT) reklamowany Towar.

Wzór formularza reklamacyjnego (POBIERZ PDF).

Klient wysyła reklamowany towar na swój koszt. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.