Sygnalizatory cofania

Sygnalizatory cofania – niezbędna inwestycja w bezpieczeństwo

Blisko jedna czwarta wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów pracujących zdarza się podczas manewru cofania. Znacznie więcej wypadków skutkuje zniszczeniem samochodów, wyposażenia lub innego mienia. Większość z nich zdarza się przy niewielkich prędkościach i może zostać wyeliminowana poprzez zastosowanie prostych systemów bezpieczeństwa, jakimi są dźwiękowe sygnalizatory cofania.

Jednorazowa, niewielka inwestycja w bezpieczeństwo może zapobiec powstaniu wielu kosztów związanych z leczeniem pracownika oraz uszkodzonym pojazdem. Do tego dochodzą pozostałe koszty, których nie widać gołym okiem, takie jak koszty utraconej pracy podczas leczenia osób czy postoju samochodu w warsztacie.

Dlaczego warto wybrać sygnalizatory MPM?

  • Radykalnie poprawiają bezpieczeństwo przy cofaniu pojazdami samochodowymi poprzez dźwiękowe poinformowanie wszystkich osób znajdujących się za pojazdem lub w bezpośrednim jego otoczeniu. W ten sposób minimalizuje się ryzyko wypadku z udziałem pracowników czy osób postronnych.
  • Posiadają dużą głośność pomimo niewielkich gabarytów.
  • Rodzaj emitowanego dźwięku jednoznacznie kojarzy się z sygnałem alarmowym (ostrzegającym przed zagrożeniem) i nie może być zignorowany przez człowieka bezpośrednio w strefie zagrożenia.
  • Są łatwe i proste w montażu. Niewielkie rozmiary pozwalają na montaż w trudno dostępnych miejscach.
  • Cechują się najwyższą jakością i wytrzymałością. Produkowane są z najlepszych dostępnych na rynku podzespołów. Ponadto, dzięki odpowiedniemu zastosowaniu żywicy epoksydowej są zabezpieczony przed wilgocią, błotem oraz drganiami.
  • Zyskały już uznanie wielu odbiorców i są montowane do różnych pojazdów: samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów, maszyn rolniczych oraz wózków widłowych.

Dostępne modele:

SC-1

sygnalizator-cofania
Napięcie [V DC] 12/24
Poziom dźwięku [dB] 75/90
Inne masa na śrubie,
jeden przewód
specyfikacja
zobacz wideo
sklep
Zobacz więcej

SWB-1

Napięcie [V DC] 12-24
Poziom dźwięku [dB] 98
specyfikacja
zobacz wideo
sklep
Zobacz więcej

SWB-2

Napięcie [V DC] 12-24
Poziom dźwięku [dB] 85
zobacz wideo
zobacz wideo
sklep
Zobacz więcej

Uwarunkowania prawne

Obowiązek posiadania sygnalizatorów cofania we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach regulują następujące dokumenty:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228)

Ҥ 15. 1.
Maszyna lub każda z jej części powinny:
1) umożliwiać bezpieczną obsługę i transport”

Ҥ 20.3.
Z każdego stanowiska sterowania operator powinien mieć możliwość upewnienia się, że w strefach niebezpiecznych nie przebywają osoby, lub układ sterowania powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób uniemożliwiający uruchomienie, jeżeli jakakolwiek osoba znajduje się w strefie niebezpiecznej.”

Ҥ 21. 1.
Jeżeli nie jest możliwe spełnienie wymagań, o których mowa w § 20 ust. 3, system sterowania powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby uruchomienie maszyny było każdorazowo poprzedzane akustycznym lub optycznym sygnałem ostrzegawczym.”

DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

Ҥ 1.7.1.2.
W przypadku gdy zdrowie i bezpieczeństwo osób może być zagrożone przez defekt w działaniu maszyny pozostawionej bez nadzoru, maszyna musi być wyposażona w odpowiednią dźwiękową lub optyczną sygnalizację ostrzegawczą.”

Ҥ 3.6.1.
Wszystkie maszyny muszą być wyposażone w symbole lub w tablice z instrukcjami dotyczącymi użytkowania, regulacji i konserwacji, wszędzie tam, gdzie jest to konieczne w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób. (…)

Bez uszczerbku dla przepisów ruchu drogowego, maszyna przewożąca kierowcę musi posiadać następujące wyposażenie:
— ostrzegawczą sygnalizację dźwiękową w celu ostrzegania osób,
— (…)

Maszyny zdalnie sterowane, które w normalnych warunkach użytkowania stwarzają dla osób ryzyko uderzenia lub zgniecenia, muszą być wyposażone w odpowiednie środki sygnalizujące ruch maszyny lub też w środki chroniące osoby przed tego rodzaju ryzykiem. Takie same wymagania mają zastosowanie w odniesieniu do maszyn, które podczas użytkowania wykonują stale powtarzające się ruchy w przód i w tył wzdłuż jednej osi, w sytuacji, gdy obszar z tyłu maszyny nie jest bezpośrednio widoczny dla kierowcy.
(…).”

Powyższe przepisy należy rozumieć jednoznacznie – ostrzegawcze sygnały cofania w przypadku maszyn (np. budowlanych) i urządzeń transportowych (np. wózki widłowe) są obowiązkowe. Ich brak oznacza niedostateczny poziom bezpieczeństwa,a w przypadku kontroli PIP-u skutkuje nałożeniem mandatu.